Bölümümüz Hakkında

Niğde Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte 1992 döneminde eğitim öğretim hayatına başlayan Makine Mühendisliği Bölümü, 2006 yılında Aksaray Üniversitesine bağlanarak lisans ve lisansüstü programlarıyla mühendis, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeye yönelik önemli katkılarda bulunmaktadır. Bölümümüz Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji, Termodinamik, Makine Teorisi ve Dinamiği olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde toplam olarak 5 adet araştırma ve uygulama laboratuarı mevcuttur. Bünyemizde lisans öğretimi örgün ve ikinci öğretim olmak üzere iki program halinde yürütülmektedir. Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel; 3 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Bölüm Misyonu

Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş, makine mühendisleri yetiştirmektir.

Bölüm Vizyonu

Uluslar arası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak, ülke ihtiyaçlarına göre yeni bilgi üreten, bunları yayımlayarak uygulanmasına zemin hazırlayan, benzeri kurumlar arasında öncü ve dinamik bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.