Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin bölümümüzde eğitim almasıyla birlikte;

1- Makine mühendisliğinin görev ve yetki alanları hakkında bilgi sahibi olabilecek

2- Makine mühendisliğinin temel uygulama alanlarını bilebilecek

3- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilecek

4- Meslek etiğini öğrenebilecek

5- Başarılı mezunların deneyimlerinden faydalanabileceklerdir.