Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma

2- Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma

3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi kazandırma (Mekanik sistemler, Isıl sistemler)

4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma

5- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma (Mekanik problemler, Isıl problemler)

6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma

7- Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma

8- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama

9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma

10- Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma

11- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma

12- Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, bilgiye ulaşabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme

13- Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme