Termodinamik ABD.

ABD Başkanı Prof. Dr. Ünal Akdağ

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Demiral

Arş. Gör. Hacımurat Demir