Termodinamik ABD.

ABD Başkanı Prof. Dr. Ünal Akdağ

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Demiral

Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Hacımurat Demir